بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

برگزیدگان جشنواره

ردیف نام و نام خانوادگی نمایش رتبه استان
1 محمد اخروی سکوت پشت دیوار تنهایی اول کارگردانی خراسان رضوی
2 معصومه عباسی آنسوی رویا دوم کارگردانی آذربایجان شرقی
3 نقی یحیایی دیدار و بیدار سوم کارگردانی آذربایجان شرقی
4 احسان روحی سکوت پشت دیوار تنهایی اول نویسندگی خراسان رضوی
5 محمد نباتی نافرجام دوم نویسندگی مازندران
6 مهدی صالحیار دیدار و بیدار سوم نویسندگی آذربایجان شرقی
7 محمود فلاحی سکوت پشت دیوار تنهایی اول بازیگری مرد خراسان رضوی
8 علیرضا داننده فرد میراث دوم بازیگری مرد فارس
9 محمدجواد رحمانی نافرجام دوم بازیگری مرد مازندران
10 امید وحدت پور سکوت پشت دیوار تنهایی سوم بازیگری مرد خراسان رضوی
11 محمد مهدی قبادی یادگار سوم بازیگری مرد تهران
12 آرزو کریمی شب واقعه اول بازیگری زن تهران
13 نسرین رستمی آنسوی رویا دوم بازیگری زن آذربایجان شرقی
14 هانیه ربیع آن سوی رویا دوم بازیگری زن تهران
15 منیر السادات قاضی زاده به خاطر مروارید سوم بازیگری زن همدان
16 سارا گرجی به خاطر مروارید سوم بازیگری زن همدان
17 نساء بخشی به خاطر مروارید سوم کارگردانی همدان
18 پویان شکری پور آن سوی رویا برگزیده اقلام تبلیغی تهران
19 محمد اخروی سکوت پشت دیوار تنهایی برگزیده فضاسازی محیطی خراسان رضوی
20 گروه اجرایی سکوت پشت دیوار تنهایی جایزه ویژه فرج الله سلحشور خراسان رضوی