بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

برگزیدگان نخستین کنگره آئینی شفق


بخش نام  و نام خانوادگی  کد اثر  موضوع استان 
پژوهش و تحقیق آرش پورعليزاده SHP-552-01-0429 پژوهش و تحقیق گيلان
سید حسن مبارز SHP-448-01-0127 پژوهش و تحقیق خراسان رضوي
عباس احمدی SHP-605-01-1478 پژوهش و تحقیق قم
فاطمه تسلیم جهرمی SHP-210-01-0346 پژوهش و تحقیق فارس
مریم معتمدی راد SHP-2893-01-1705 پژوهش و تحقیق قم
شعر اسماعیل محمدپور SHP-2335-01-1376 شعر عاشورایی همدان
سیدمحمدرضا شرافت SHP-830-01-0850 شعر ائمه اطهار قم
صالح دروند SHP-697-01-0544 شعر فاطمی بوشهر
عارفه دهقانی SHP-227-01-0038 شعر عاشورایی تهران
عالیه مهرابی SHP-1049-01-0963 شعر مهدوی و انتظار يزد
علی سلیمانی SHP-105-01-0234 شعر کودک با مضامین آیینی همدان
علی فردوسی SHP-682-01-0754 شعر فاطمی اصفهان
علیرضا رجبعلیزاده کاشانی SHP-226-01-0591 شعر عاشورایی اصفهان
علیرضا قنبری SHP-3333-01-1777 شعر رضوی تهران
مجتبی صفدری تمرین SHP-998-01-0462 شعر عاشورایی البرز
محمد جواد شاهمرادی SHP-229-01-0146 شعر نبوی تهران
محمد حسین انصاری نژاد SHP-1095-01-0934 شعر عاشورایی هرمزگان
محمد رضا طهماسبی SHP-1372-01-1115 شعر نبوی تهران
محمدرضا محسنی وادقانی SHP-1017-01-0579 شعر عاشورایی اصفهان
مهدی مردانی SHP-261-01-0035 شعر کودک با مضامین آیینی