بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

محافل / کارگاه هنرهای تجسمی


برگزاری کارگاه های هنرهای تجسمی هنر جوان

کارگاه ها در دو روز 27 و 28 دیماه و زیر نظر اساتید جناب آقای کاظم چلیپا، مرتضی اسدی، علی وزیریان، حبیب صادقی، سیدمسعود شجاعی و دکتر محمد خزایی در حوزه هنری برگزار می گردد.

متقاضیان شرکت در این کارگاه ها ضروری است ابتدا آثار خود را با  مشخصات به دبیرخانه ارسال کنند تا در صورت پذیرفته شدن اثرشان در این مرحله نسبت به ثبت نام درکارگاه  اقدام کنند.

 

مقررات ارسال اثر

  • ارسال آثار در یک مرحله انحام می شود و سپس در کارگاه زیر نظر استاد اصلاح و به مرحله نهایی می رسد.
  • آثار را در قطع A3  و به صورت JPEG آپلود کنید.
  • حضور هنرجو در کارگاه 15 دقیقه پیش از شروع کارگاه الزامی است.
  • همراه داشتن رایانه و ابزار لازم جهت خلق اثر برای شرکت کننده الزامی می باشد.
  • زمان دقیق برگزاری کارگاه ها متعاقبا اعلام می شود.
  • این کارگاه ها به صورت رایگان برگزار می گردد.
  • آخرین مهلت ارسال آثار برای شرکت در کارگاه:20 دیماه 1397