بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

برگزیدگان نخستین جشنواره ترافیک و گرافیک

ردیف نام اثر موضوع نام و نام خانوادگی رتبه
1 احتیاط کنید! نقش شهروندان در افزایش ایمنی عبور و مرور مرتضی رحمتی اول
2 توقف زندگی نقش شهروندان در برقراری نظم و انضباط ترافیکی احمد وجدان نژاد دوم
3 ترافیک نقش شهروندان در برقراری نظم و انضباط ترافیکی عرفان کمالى سوم
4 خط سفید نقش شهروندان در برقراری نظم و انضباط ترافیکی محمد صابر شیخ رضایی چهارم
5 خط نگهبان نقش شهروندان در افزایش ایمنی عبور و مرور مهدى حسینى چهارم
6 به بزرگترها . . . نقش شهروندان در افزایش ایمنی عبور و مرور ریحانه علائى چهارم
7 اثر 1
نقش شهروندان در برقراری نظم و انضباط ترافیکی احسان گنجى چهارم
8 کمک به هم نوع را فراموش نکنیم نقش شهروندان در افزایش ایمنی عبور و مرور کامران مهرزاده پنجم
9 به تو می آموزم . . . نقش شهروندان در افزایش ایمنی عبور و مرور یاسر جعفرى پنجم
10 طرح گرافیکی
نقش شهروندان در برقراری نظم و انضباط ترافیکی مجید ادیبى پنجم
11 صف نشینان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی محمد افشار پنجم
12 خط عابر! نقش شهروندان در افزایش ایمنی عبور و مرور سبحان شفیعی ششم
13 خط عابر نقش شهروندان در افزایش ایمنی عبور و مرور احمد وجدان نژاد ششم
14 خطر پنهان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی احمد وجدان نژاد ششم
15 یادِمان باشد... نقش شهروندان در افزایش ایمنی عبور و مرور امیرحسام رنجبری ششم