بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

راه یافتگان سوگواره

نام بخش استان نام و نام خانوادگی کد رهگیری موضوع
پرچم های
سوگواره
آذربايجان شرقي فرشاد عیسی پور PSA-1768-08-0131 حماسه عاشورا
تهران علیرضا پوراکبری PSA-3724-08-1307 حماسه عاشورا
محمد تقی پور PSA-8816-08-0262 حماسه عاشورا
مسعود شکیبایی PSA-9789-08-1340 حماسه عاشورا
PSA-9789-08-1341 حماسه عاشورا
PSA-9789-08-1343 حماسه عاشورا
مسلم علم زاده PSA-9537-08-0582 حماسه عاشورا
میثم نامدار PSA-9098-08-0083 حماسه عاشورا
PSA-9098-08-0085 حماسه عاشورا
PSA-9098-08-0084 مادر شهید
نرگس حاتمی موحد PSA-4343-08-0149 حماسه عاشورا
قم سيد محمد جواد زهادت PSA-9732-08-1045 حماسه عاشورا
PSA-9732-08-1047 حماسه عاشورا
پوستر البرز ایمان خاکسار بنی‌ اسدی PSA-3829-08-1392 حماسه عاشورا
آذربايجان شرقي جلال پیرمرزآباد PSA-2837-08-1326 حماسه عاشورا
تهران آلاله نیرومند PSA-9246-08-0169 حماسه عاشورا
پژمان حق جو PSA-3588-08-0720 حماسه عاشورا
حمید طلوعی فرد PSA-4120-08-0549 حماسه عاشورا
سلمان رئیس عبداللهی PSA-9787-08-1328 حماسه عاشورا
علیرضا جوادی PSA-3714-08-0893 حماسه عاشورا
فاطمه مرتضایی PSA-9769-08-1254 حماسه عاشورا
محمد تقی پور PSA-8816-08-0564 حماسه عاشورا
محمد صابر شیخ رضایی PSA-2841-08-1379 مادر شهید
محمدرضا فراهانی PSA-50-08-1009 حماسه عاشورا
مرضیه رزمیان مقدم PSA-3651-08-0769 حماسه عاشورا
مسعود شکیبایی PSA-9789-08-1352 مادر شهید
مسلم علم زاده PSA-9537-08-0580 حماسه عاشورا
میثم نامدار PSA-9098-08-0758 حماسه عاشورا
نصیر بشیری PSA-3112-08-1140 حماسه عاشورا
PSA-3112-08-1141 حماسه عاشورا
نوشین بیجاری PSA-1292-08-0794 حماسه عاشورا
خراسان رضوي محسن جعفري PSA-3641-08-0304 حماسه عاشورا
قم احمد دیندار PSA-2972-08-0859 حماسه عاشورا
PSA-2972-08-0861 حماسه عاشورا
سید محمد هادی قادری PSA-9713-08-1136 حماسه عاشورا
فرهود مقدم PSA-9327-08-0280 حماسه عاشورا
گيلان مهیار بیجاری PSA-9402-08-0299 حماسه عاشورا
مازندران محمدصادق محمد‍‍‍‍‍‍ پور PSA-7729-08-1109 حماسه عاشورا
همدان رضا شعبانی PSA-9755-08-1357 حماسه عاشورا
PSA-9755-08-1363 مادر شهید
زینب مهدیان نسب PSA-9796-08-1368 حماسه عاشورا
سارا باقری PSA-9478-08-0473 حماسه عاشورا
يزد حنیف رحیمی پور PSA-9540-08-0596 حماسه عاشورا
تصویرسازی اردبيل سمیرا بهشتی سولا PSA-3209-08-0411 مادر شهید
اصفهان بهاره یداله پور PSA-9374-08-0492 حماسه عاشورا
زهرا یاری پور ‍‍‍‍ PSA-9689-08-0937 حماسه عاشورا
زهره محمدی معین PSA-1763-08-0161 حماسه عاشورا
PSA-1763-08-0163 حماسه عاشورا
البرز الهه اميراصلاني PSA-9718-08-1106 حماسه عاشورا
امیرمهدی انصاری PSA-9570-08-0659 حماسه عاشورا
PSA-9570-08-1193 حماسه عاشورا
سولماز جهانگیر PSA-3764-08-1180 مادر شهید
هنگامه مولایی PSA-9518-08-1107 مادر شهید
آذربايجان شرقي تیلا اصغرزاده منصوری PSA-3662-08-0702 حماسه عاشورا
تهران امید محمدی خجسته PSA-9613-08-0970 حماسه عاشورا
انیس تبرایی PSA-2845-08-0108 حماسه عاشورا
PSA-2845-08-0109 حماسه عاشورا
آلاله نیرومند PSA-9246-08-0355 حماسه عاشورا
زینب عبدالوهابی PSA-9680-08-1174 حماسه عاشورا
سعید فرجی PSA-9283-08-0278 حماسه عاشورا
سمیه علیپور PSA-3741-08-1170 حماسه عاشورا
PSA-3741-08-1169 مادر شهید
سید میثم موسوی PSA-2486-08-0143 حماسه عاشورا
PSA-2486-08-0145 حماسه عاشورا
PSA-2486-08-0146 مادر شهید
کیانا میرزایی PSA-2677-08-1331 حماسه عاشورا
لیلا بدرعظیمی PSA-9709-08-0983 مادر شهید
منصور مهرنگار PSA-9735-08-1068 حماسه عاشورا
مهدیه قاسمی PSA-4346-08-1353 حماسه عاشورا
PSA-4346-08-1393 حماسه عاشورا
مهری سراج PSA-9492-08-1273 حماسه عاشورا
مهری ندریان PSA-9466-08-1216 مادر شهید
میثم نامدار PSA-9098-08-0082 مادر شهید
نرگس دلاوری PSA-3720-08-1000 حماسه عاشورا
نوشین محمودی PSA-9257-08-1005 حماسه عاشورا
هما اسحاقی PSA-9446-08-0413 حماسه عاشورا
PSA-9446-08-0414 حماسه عاشورا
خراسان رضوي سیده سارا معین درباری PSA-9645-08-1041 حماسه عاشورا
خوزستان صدیقه احمدی PSA-2386-08-1040 حماسه عاشورا
سمنان مهسا فریدنیا PSA-9598-08-0715 حماسه عاشورا
فارس مریم نجفی PSA-2991-08-0868 حماسه عاشورا
قم رضوانه مرادی PSA-3211-08-0913 حماسه عاشورا
كرمانشاه مریم شریفی PSA-9241-08-0686 حماسه عاشورا
گيلان راحله کریم بخش نویر PSA-9424-08-0673 حماسه عاشورا
مهدی جوادپور PSA-3397-08-0560 حماسه عاشورا
لرستان رضا دالوند PSA-2012-08-0969 حماسه عاشورا
مازندران مریم کاویانی PSA-9393-08-0754 حماسه عاشورا
مریم محمودی سراجی PSA-9218-08-0405 حماسه عاشورا
PSA-9218-08-0407 مادر شهید
مژگان اکبری PSA-9306-08-0526 حماسه عاشورا
مركزي صدیقه کاشانی PSA-9361-08-0636 حماسه عاشورا
PSA-9361-08-0637 حماسه عاشورا