بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

برگزیدگان جشنواره

بخش موضوع  نام و نام خانوادگی کد اثر  نام اثر  استان  رتبه
داستان کوتاه آزاد علیرضا لبش TAN-1123-07-0482 داستان آقای آدمیت تهران دوم
محمد بكراني TAN-1374-07-1366 زني در آستانه فروپاشي عصبي خراسان شمالي سوم
معصومه عیوضی TAN-1214-07-0633 عروسی تهران سوم
ویژه رضا احسان پور TAN-843-07-1285 زياد و زيادتر اصفهان اثر برتر
احسان غدیری TAN-242-07-0261 بیست و چهار منهای چهار خراسان رضوي تقدیر
کوتاه نوشت آزاد ابوالقاسم صلح جو TAN-1059-07-0196 كاريكلماتور فارس دوم
مهدی فرج اللهی TAN-1218-07-1193 کاریکلماتور تهران سوم
مقاله آزاد محمد حکیم آذر TAN-1031-07-0179 اسلوب و ساختار اخلاق الاشراف چهارمحال بختياري اول
ابوالفضل حری TAN-1209-07-0627 بررسي جناس و ابهام/ ايهام به منزلة شاخص‌هاي زبانی شوخ‌طبعی مركزي دوم
فاطمه تسلیم جهرمی TAN-210-07-0437 رابطه امثال و حکم با گونه طنز ماریکلماتور فارس سوم
نثر آزاد فرهاد ناجي TAN-1177-07-0475 كي بود كي بود من نبودم! مازندران اول
فرزین ‍پورمحبی TAN-1354-07-1341 دستور العمل اجرایی طرح عکسبرداری از رانندگان بد حجاب تهران دوم
امین تویسرکانی TAN-1211-07-0717 خونه ی نقلی ما اصفهان سوم
ویژه امین تویسرکانی TAN-1211-07-0718 ضمانتنامه  اصفهان تقدیر
نمایشنامه آزاد علی حسنلو TAN-1413-07-1516 منتظر در انتظار گودو قم دوم
مهرداد صدقی TAN-1147-07-0948 کمی دورتر خراسان شمالي سوم
محمدجواد صرامی TAN-1170-07-0435 کَشکاب اصفهان تقدیر
ویژه مجید رحمانی صانع TAN-1069-07-1010 غول چینی خراسان رضوي تقدیر
شعر آزاد امید مهدی‌نژاد TAN-947-07-0097 جنبه طنزتان چه پایین است تهران اول
مهران حسینی TAN-993-07-0764 در نكوهش بدي قزوین دوم
احمدرضا قدیریان TAN-662-07-1484 از کجا آوردی یزد سوم
سیدامیر سادات موسوی TAN-1327-07-1097 عید دیدنی فراجناحی همدان تقدیر
ویژه عباس احمدی TAN-1023-07-1153 کار هست قم تقدیر
مجید رحمانی صانع TAN-1069-07-1365 - 1378 کاروان چینی / شهره شهر خراسان رضوی تقدیر