بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

جدید ترین اخبار

هفته هنر انقلاب - احد ده‌بزرگی

هنر برخاسته از دل با عقیده، مذهب، دین و ملیت پیوند دارد ...

هفته هنر انقلاب / هفتمین دوره

هفته هنر انقلاب - سیداحمد نادمی

موفقیت‌های هنری مدیون انقلاب اسلامی است ...

هفته هنر انقلاب / هفتمین دوره

هفته هنر انقلاب - انسیه شاه‌حسینی

شاه‌حسینی: مردم از هنرمندان جلوترند ، به آینده خوشبینم ...

هفته هنر انقلاب / هفتمین دوره

هفته هنر انقلاب - حمیدرضا نعیمی

هنر انقلابی یعنی هنر معترض/سینما از ارزش‌های متعالی خود دور شده است...

هفته هنر انقلاب / هفتمین دوره