بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

یادواره سرداران مقاومت / نخستین

موضوعات جشنواره

علمی- فرهنگی، هنری، ادبی، تاریخ شفاهی

نغمه های محمدی(ص) / نخستین دوره

موضوعات جشنواره

شخصیت والای پیامبر اکرم(ص)، پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص)، محور وحدت، پیامبر اكرام(ص) و عترت