بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول

موضوعات جشنواره

قیام عاشورا-شخصیت های عاشورا-موضوع آزاد-خانواده-امید-ایثار و فداکاری